ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR DE BRUIDSMODE

Interbride gaat experimenteel

Hoe zal de Interbride zich in 2015 positioneren?
Ik zou het liefst willen zeggen: ‘als voorheen’. Maar dat is een te makkelijk antwoord, ook al komt hij dicht bij de kern. In 2015 bouwen we verder op wat we tot nu toe bereikt hebben. Het is mooi om te zien hoe positief de Interbride is ontvangen door de branche en haar vakpubliek.
De afgelopen twee beurzen waren zeer succesvol. Ons langetermijndoel om de leidende bruidsmodevakbeurs in Europa te worden, is bekend. En daarom moeten we er ieder jaar weer vol voor gaan. Als je de nummer één beurs wilt zijn, moet je de markt continu analyseren en deze kennis gebruiken in hetmanagement van de beurs. De Interbride biedt exposanten en bezoekers een professioneel vakforum waar marktspelers elkaar kunnen treffen, informatie uit kunnen wisselen en zaken kunnen doen. Wij zijn voor bezoekers en exposanten een betrouwbare partner in een vrij heterogeen beurslandschap.

Tot nu toe zijn er 141 exposanten geregistreerd* voor de Interbride 2015. Op hoeveel uiteindelijke deelnemers rekent u?
Dat is natuurlijk een heel bemoedigend aantal. En er zijn nog zeven maanden tot de start van de beurs. Maar ik wil graag het volgende benadrukken: ons primaire doel is absoluut niet de verkoop van zo veel mogelijk beursmeters. Het gaat ons om kwaliteit. En dat is een groot verschil. Als kwaliteit de bepalende factor is, dan tellen de gezamenlijke presentatie van de beurs, de reputatie van de exposanten en het internationale karakter van de bezoekers veel zwaarder dan de grootte van de beurshal.
Kijk naar het oorspronkelijke concept van de Interbride: een toonaangevende beurs van de branche, voor de branche. Er bestaat geen enkel vergelijkbaar evenement waar 23 insiders, en daarmee bedoel ik de fabrikanten zelf, betrokken zijn bij de organisatie ervan. Dat is een structuur die ons onderscheidt van alle andere evenementen. Weet u: beursgrootte en bezoekersaantallen zijn twee verschillende maatstaven. Uiteindelijk bepalen de kwaliteit van de beurs en haar organisatie hoe de beurs zich op de lange termijn gaat ontwikkelen.

Zijn er voor 2015 speciale activiteiten gepland voor bezoekers?
Ik kan melden dat we binnen de organisatie verschillende activiteiten hebben besproken. We staan nog steeds achter de unanieme beslissing om onszelf drie beurzen en dus drie jaar te gunnen om ons beursconcept te ontwikkelen en uit te bouwen. Met Interbride nummer drie willen we de beurs verder consolideren. We hechten meer waarde aan stabiliteit in planning, uitvoering en strategie dan aan de drang naar noviteiten. We blijven met veel trots trouw aan onze succesvolle formule. Maar ik wil wel graag benadrukken dat we natuurlijk ook graag met nieuwe initiatieven komen. Zo leggen we komend jaar een speciale focus op jonge ontwerpers. De Interbride wil ook inhoudelijk de diepte ingaan. Bij ons draait het om mode en daarover moet gesproken en gediscussieerd kunnen worden. Vandaar ook onze oproep aan nieuwe, jonge ontwerpers: zij introduceren een nieuwe denkwijze en kijken vanuit een andere generatie naar het concept ‘huwelijk’. Hiermee slaat de Interbride een experimentele weg in. We zijn benieuwd!

Zijn er zaken die volgens u nog verbeterd kunnen worden op de Interbride?
Onze beursstrategie is gebaseerd op een meerjarig stappenplan. In de eerste drie jaar ligt onze focus op de ontwikkeling van de Interbride als merk. Wat betreft de kwaliteit, intentie, presentatie en design willen we dat de beurs een vaste waarde wordt in de hoofden van onze doelgroepen en de media. Ik denk dat we in dit streven al ver zijn gekomen. Daarnaast werken we aan verbeteringen bij de registratie en we houden ons opnieuw bezig met de hospitality. Hiermee zijn nog volop mee bezig.

Welke maatregelen gaat u nemen om het aantal bezoekers – met name de internationale – te doen toenemen?
De exposanten van de 2014-editie van de Interbride vertegenwoordigden alle grote Europese markten. Zij trokken een groot internationaal publiek aan: er kwamen speciaalzaken uit maar liefst veertig landen naar Düsseldorf. Dit resultaat willen we geleidelijk uitbouwen. Wat de toekomst betreft, hopen we dat bruidsmodespeciaalzaken uit Europa en ook bijvoorbeeld uit Japan, Spanje en Amerika de Interbride steevast in hun agenda zetten.


Bij de beide afgelopen beurzen was er kritiek op de catering. Hebben jullie daarvoor al een oplossing gevonden voor de komende beurs?
We weten dat dit een gevoelig punt was en we zijn er druk mee bezig.
In de komende weken zullen we met de Messe Düsseldorf de mogelijkheden onderzoeken voor een geschikte oplossing.

Waar ziet u de Interbride over tien jaar?
Laten we een kijkje nemen in de kristallen bol. De Interbride is dan een drukbezochte topbeurs voor bruids- en gelegenheidskleding en haar strategie is gericht op verdere internationalisering.
Met onze positie als koploper willen wij de bezoekende vakspecialisten en de nieuwste brancherelevante ontwikkelingen samenbrengen. De beurs als inspirator: een plek waar gespecialiseerde winkeliers worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en hierop worden getoetst.
Op beursgebied zijn wij een koploper. Dat klinkt goed, niet? En dan nog het volgende: succesvol beursmanagement is gebaseerd op traditionele waarden. Continuïteit, denkend aan de volgende tien jaar, zal de Interbride ook goed doen. Kijk maar naar de reeds bestaande grote beurzen. Die zijn vaak al vijftig jaar of langer bezig. We zijn niet van plan om op onze lauweren te rusten, maar valse ijver is ook weer niet nodig. De markt voor bruids- en gelegenheidsmode heeft groeipotentieel en daar houden we rekening mee bij het maken van onze prognoses. Daarom gaan we stap voor stap onze eigen weg en hollen we niet roekeloos aan ons doel voorbij. Als het bij een enthousiast vakpubliek, volle orderboeken
en tevreden gezichten blijft, dan ziet onze toekomst er goed uit.

* Stand ten tijde van de redactiesluiting: 30.11.2014

DEEL DIT BERICHT